SKF erbjuder alla elever från årskurs 1-3 i gymnasieskolan, vuxenstuderande fritt medlemskap i föreningen under utbildningstiden inom yrket, samt att första året efter avslutad skolgång kostar medlemskapet 225 kr/kalenderår.

Lärare eller handledare kan gärna kontakta kansliet för mer information.

Klicka på länken nedanför och ladda gärna ner vår excel fil gällande studerande medlemskap, fyll i er information och sänd in via epost;

Med vänlig hälsning:
Kansliet

Mall för anmälan till nya studerande medlemmar (Klicka länk för att ladda ner dokumentet)