Svenska Kockars Förening 80 år 1934-2014

Mycket är nedtecknad av Lars Nordin (2008) och kommer att uppdateras av SKFs Kansli efterhand som historia skrivs.

Historien om Svenska Kockars Förening

1934 den 21 oktober träffades Olof Hedberg, Erik Dahlberg och några andra kökschefer på restaurang Kometen i Göteborg (finns kvar än idag) pratade ihop sig och lade grunden för Sveriges Kökschefers Förening, SKchF. Given ordförande blev Olof Hedberg som höll i klubban till 1937. Medlemsavgiften var första året 5 kronor.

1935 Tidningen Kökschefen började ges ut av Olof Hedberg, som med tiden blev Restaurangtjänstemannen.

Ungefär samtidigt tillkom i Stockholm den ”Kulinariska Klubben” vars medlemmar den 1 januari 1937 gick in i SKchF.

1937 Ett svenskt kocklag deltog för första gången i den 7:e internationella kokkonstutställningen i Frankfurt am Main. Det rådde andra och enklare kriterier på den tiden, i stort sett var det lagad varm mat som gällde. I fyra dagar stod lagen i egna kök och paviljonger, serverade antagligen nationella rätter. Det gällde att locka besökarna. Enligt uppgift hade svenskarna bl.a. stekt strömmingsflundra med lingonsylt och potatismos på menyn. Denna ovanliga kombination för t.ex. tyskarna blev en succé. Den svenska paviljongen blev under hela veckan mycket välbesökt. Om det blev några priser är inte känt.

Inom restaurangnäringen fanns även andra yrkesföreningar, nämligen Sveriges restaurangkassörskeförening grundad 1930 och Sveriges Hovmästareförening. De tre föreningarna konstituerades den 22 februari 1937 till Tjänstemannaförbundet för Hotell och Restaurang. THR. De skapade en förhandlingsduglig organisation. Ruben Agnestig blev dess ordförande.

1938, den16 januari bröt den långa konflikten ut med strejk och lockout mellan Hotell och Restauranganställdas förbund å ena sidan och Sveriges Hotell och Restaurangförbund å andra sidan.

Det blev ett eldprov för THR, som fick träda i full aktion för att informera sina medlemmar om deras skyldigheter och rättigheter under pågående konflikt, som varade i nio månader.

1939, den 4 november grundades Nordiska Kökschefers Federation i Köpenhamn med André Engh som president. Ruben Agnestig och Olle Hedberg var de mest aktiva svenskarna för federationen under åren som följde.

1942 blev Stockholm huvudort för SKchF med Folke Book som ordförande under  åtta år.

1951 blev SKchF medlem i Federation Mondiale des Societés Cuisiners. Bernt Stenström valdes till ordförande detta år och ledde med fast hand föreningen i 18 år.

1962 anslöt sig THR till Handels-tjänstemannaförbundet, HTF, därefter blev den köksmästare som sökte inträde i HTF automatiskt medlem i SKchF.

1969 Grundades Göteborgs Köksmästares Kamratförening, GKKF, som blev  SKchFs  första distriktförening, och  bland många medlemmar ansågs den vara den mest aktiva. Många kolleger, även de nordiska vännerna fick återkommande rapporter från göteborgarna genom Gunnar Anderssons medlemsblad.

1989, den5 maj firade GKKF sitt 20 års jubileum på Hotell Fars Hatt i Kungälv. Hela hotellet var abonnerat för att bereda plats åt 225 gäster. Särskilt inbjudna var NKF s presidenter. Det var en fest som gav många ett oförglömligt minne.

1989, den 22 april har medlemmarna kallats till det delvis uppskjutna årsmötet från 1988. Beslut togs att upplösa det gamla SKchF, genom- att begära utträde ur HTF- att omarbeta stadgarna för att gälla kockar, kallskänkor och konditorer – att 1991 Kockarnas dag i Linköping.  Alla distrikt i föreningen samlades för en helg i Linköping till ett evenemang speciellt för kockar, kallskänkor och konditorer. Förutom ett kulturellt utbud, hade distrikten var och en tillagat en typisk regional maträtt, som såldes på gator och torg till förtjusta Linköpingsbor.  Överskottet gick oavkortat till Celiakiförbundet för forskning om glutenallergier. De fick motta en check på 101 000 kronor.

Under de gångna åren har föreningen verksamt deltagit i arbetet med att höja yrkets status i utredningar om yrkesutbildningen och andra för yrket främjande aktiviteter. Viktigaste tillgången är de möten som sker två gånger per år mellan alla distrikt och riksstyrelse på representantskapsmöten där alla har en röst att besluta hur Svenska Kockars Förening skall utvecklas vidare. Namnet SKchF och föreningens emblem som är väl känt som organisation i NKF och Wacs inte kommer att ändras.

Nu följde ett par arbetstyngda år med egen administration. tidigare stod HTF för en stor del. Den första utmaningen blev att indela Sverige i geografiska distrikt. – att starta upp distrikt runt om i landet.

Kurt Weid, som var ordförande reste land och rike runt. Det var till stor del hans förtjänst med hjälp av styrelsen, som det ena efter det andra distriktet registrerades. Så småningom var tolv distrikt bildade över hela Sverige.

Deltagande i internationella kocktävlingar och utställningar har varit en del av föreningens verksamhet. Svenska Kocklandslaget har sedan ombildningen 1989 utvecklats till ett av världens ledande landslag.

1996 – 2012 Svenska Kocklandslagets meriter:

1996 Berlin: OS guld i det varma köket, silver i det kalla.

1999 Basel: Segrare i World Cup

2000 Erfurt: Olympiska mästare, lagledare Gert Klötzke

2002 Luxemburg: Segrare i World Cup

2003 Basel: Guldmedalj Gallerie de Kochkunst.

2004 Erfurt: Olympiska mästare, guldmedalj, lagledare Gert Klötzke

2006 Luxemburg: 2: a plats i World Cup

2008 Erfurt: Bronsmedalj i mat-OS för Kocklandslaget, lagledare Krister Dahl.

Bronsmedalj i mat-OS för Juniorlandslaget, lagledare Ulrika Brydling.

 

Svenska Kocklandslaget är en del av Svenska Kockars förening där riksstyrelsen i SKF tar besluten som rör kocklandslaget.

Kocklandslagets bedrifter förde med sig att regionala lag bildades för att tävla i mat-OS. Sverige har 6 regionallag:

Team Milko Värmland, kvinnligt lag, Gothenburg Culinary Team, Stockholm Culinary team, Skåne Kulinar, Sabis Storköksteam och Team Culinar, Militärlandslaget. Sveriges regionala lags placeringar i mat-OS har mycket hedrande resultat

Svenska Kockars Förenings Kongresser:

1992 SKchF’s första kongress på Hooks Herrgård

1995 SKchF’s andra kongress i Stockholm

1998 SKchF’s tredje kongress i Luleå

2001     ”     fjärde kongress i Helsingborg

2004 SKFs femte kongress i Uppsala

2007             sjätte kongress i Göteborg

2009            sjunde kongress i Malmö

2013             åttonde kongress i Göteborg

2001 24 november representantskapsmöte, när föreningen ombildades år 1989 till en sammanslutning av yrkesutbildade matlagare med rikstäckning, behöll man dock namnet och loggan, trots föreningens strävan att få alla professionella matlagare som medlemmar. Särskilt unga kollegor känner ingen samhörighet med namnet.

Sponsorer, samarbetspartner och arbetsgruppen för organisationsutredning har ställt sig positiva till ett namnbyte. SKchFs styrelse har vid sitt styrelsemöte den 16 juni beslutat om ett namnbyte och lägger nu fram denna fråga för beslut på rep-mötet. Rep-mötet röstade för byte av namn till Svenska Kockars Förening.

Loggan är dock ett starkt varumärke, det föreslås en så liten ändring i utformningen som möjligt.

2003 23-25 maj. NKF kongress där Sverige står som värd, blir förlagd till Gävle. Gissur Gudmundsson blir vald som president

2004 17-18 april. Kongressen godkände förslaget av tio namnbyten med SKF i början av det nya namnet. Rekommendation hade gått ut från styrelsen till samtliga distrikt om att byta namn till enhetligt SKF namn

T.ex. SKF Väst, SKF Småland etc.

Val av sju nya ledamöter förutom ordförande, sekreterare och en ledamot.

2007 5-6 maj. Kongressen beslöt att enligt nya stadgar lägga in en extra kongress 2009 för att komma i fas med kocklandslagets OS tävlingar vart fjärde år.

2007-2009 Svenska kocklandslaget startar upp tillsammans med Jordbruksverket det ekologiska projektet ”Gör Sverige godare” SKF s distrikt involveras och sprider projektet vidare över landet. Klartecken har givits för att fortsätta med projektet under 2009

2013 maj NKF kongress i Göteborg

Ordföranden under 75 år:

Olle Hedberg                                          1934-1937

Erik Carlström                 1938

Fritjof Malmberg             1939

Arthur Nyh                       1940-1941

Folke Book                        1942-1950

Karl-Erik Karlsson          1950

Bernt Stenström              1951-1966

Björn Halling                   1967

Olle Arkbrandt                1968

Staffan Enander               1969

Håkan Håkansson           1970-1988

Ordförande i hela 18 år, förutom det att han var hovkock med många utmärkelser bl.a. Drottning Elisabeths Kröningsmedalj.

Kurt Weid                         1988-1995

Sven-Åke Larsson            1995-2001

Peter Wilbois                    2001-2009

Conny Andersson            2009-

 

SKFs (SKchFs) Utmärkelser:

Cordon Bleu                     instiftat 1954

För mångåriga hedervärda insatser och för sitt långa och aktiva arbete, till fromma för den svenska kulinariska konsten.

SKFs (SKchFs) Hedersmärke i guld (numrerade) instiftades 1994: Utmärkelsen utdelas endast till medlem och avses vara föreningens erkänsla och stora tack för synnerligen berömvärda insatser och tjänster i föreningsarbetet.

Tore Wretman medalj: instiftades till hans 80-årsdag den 7 maj 1996 som en hyllning och tack för hans betydelsefulla livsverk Medaljen delas ut i 2 kategorier:

 Guldmedalj i kategori 1.

Medaljen utdelas till professionell matlagare som på synnerligen berömvärt sätt fört svensk kokkonst nationellt och internationellt till en framskjuten position, och till yrkesman vars gärning utgjort ett bevarande och framåtskridande av svensk kokkonst.

Guldmedalj i kategori 2.

Representant för media, institutioner, livsmedelsföretag eller annan verksamhet som genom sina berömvärda insatser och engagemang för svensk matkultur främjat SKF:s ändamål och syften.