Young Chef Club

Young Chef Club

 

Vid upplagningen av Kocklandslagens VM varmkök får YCC distriktsambassadörerna möjlighet att hjälpa till med servicen i köket men även vid serveringen på kvällen för sponsorer och inbjudna gäster.

Om du är under 23 år har du möjlighet att delta vid YCCs aktiviteter, kontakta Marcus Hallgren SKF Riks för mer information m.hallgren@svenskakockarsforening.se

Styrelse:

President: Louise Sandberg – louise.sandberg.o@gmail.com

Sekreterare: Emma Johannisson – emma99jon@gmail.com

Distriksambassadörer:

Väst: Marcus Wastensson – marcuswastenson@outlook.com

Småland: Katinka Koskela – angelica30715@icloud.com

Småland: Anton Bengtsson – abengtsson153@gmail.com

Mälardalen: Emmy Fält – em000604@gmail.com

Mälardalen: Andreas Petersson – vandpet@gmail.com

Mälardalen: Vendela Bliz Enbom – vendelabliz@hotmail.com

Riks: Marcus Hallgren – marcus.hallgren@svenskakockarsforening.se

Riks: Tim Backman – tim.backman@svenskakockarsforening.se